wewerken

Talentengineer.nl , inclusief het design en het optimaliseren van SEO, is gerealiseerd in samenwerking met wewerken.

wewerken is een werk/trajectplaats voor design en online communicatie voor mensen in en rondom gemeente Renkum en Arnhem. Het betreft mensen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.